Duduman ML, Vasian I. (2012) Effects of volatile emissions of Picea abies fresh debris on Ips duplicatus response to characteristic synthetic pheromoneNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 40(1): 08-313.